He aha ka manaʻo o “mana wahine”?

24
Mar
2017

He aha la ka mana wahine? Hikiʻole ke maopopo me ka manaʻo ʻoiwi ʻole paha. ʻO koʻu lohe mua ʻana ma Aotearoa. Ua kahea kekahi kāne maori iaʻu no kaʻu hana wahine, hana pili uhane, hana wanana paha. Aia kākou na wahine a pau i ke ewe Haumea. ʻO ka ʻike, ka ikaika, ka ʻike pāpālua wahine, ka hoʻola, ka hoʻokumu manaʻo , ka hānau keiki, ka mālama kei kahi i kekahi, ke aloha kekahi mau mea, mau manaʻo paha i pili i ka manaʻo nui o “manawahine” ʻO mākou nā wahine hapai keiki ʻo mākou nō ʻo mākou nō ʻo mākou nō a…E ola kakou a pau loa i ke ao e! E loaʻa mai, loaʻa mai, loaʻa mai ke ola! Elieli kau mai.